Güneş ışığı ile kayalar canlandığı zaman allah tarafından karidesler oluşur ve çok küçük oldukalrı için balıkların vaz geçilmezidir.